Milan Stašević

1978. – Barselona, Joan Miró Izložba originalnog crteža

1984, ’86, ’88, ’90 – Ljubljana, Internacionalno Bijenale grafike

1993. – Varna, Internacionalno Bijenale grafike

1994. – Beograd, Skoplje, Savremeno srpsko slikarstvo MSU

1997 – 2000. – Beograd, Oktobarski salon

2003. – Beograd, „Jedan vek grafike“, galerija SANU

2003. – Meksiko, 5. Internacionalno Bijenale akvarela

2007. – Čačak, Internacionalna izložba „Biblioteka otvorena knjiga Balkana“

2007. – Zrenjanin, 7. Internacionalno Bijenale akverela, Savremena galerija

2009. – Japan, Izložba srpske grafike

2009. – Pančevo, Drugi Bijenale crteža Srbije

2009. – Beograd, Pedagoški muzej, knjiga umetnika

2010. – Beograd, Umetnički paviljon „Cvijeta Zuzorić“, „Umetnici o krizi slikarstva“

2011. – Čačak, Međunarodna izložba „Knjiga Balkana“

           – Zrenjanin, Muzej grada Zrenjanina, Bijenale akvarela

2012. – Lazarevac, “Darovi“ umetnika Hilandaru