Milan Stašević

Tematski i stilski Staševićevo likovno stvaralaštvo oslanja se na arhetipsko, zavičajnu matricu, pećinske crteže, piktograme… U slojevitim poetičkim ciklusima autor ponire u svet mitskog, simboličkog, imaginarnog, oniričkog. Sadržaji ove svedene figuracije čitljivi su u zoomorfnim i biomorfnim motivima, poljima, kućama, figurama, astrološkim simbolima, znacima ravničarske senzibilnosti. U ovoj ikonografiji sublimišu se iskustva citatnosti i aluzija na praistoriju, renesansu i modernu umetnost. Ritmičkim ponavljanjem znakova i fragmenata iznova se generiše siže novih likovnih celina.