Милан Сташевић

1973. Велика Плана, Награда колоније „Покајница“

1975. Београд, Прва награда Југословенске ауторске агенције

1979. Београд, „Златна палета“ награда за сликарство на 61. изложби УЛУС-а

1983. Београд, „Златна игла“ награда за графику на 69. пролећној изложби УЛУС-а

1984. Ниш, Прва награда ликовне колоније „Сићево“

1986. Загреб, Откупна награда Кабинета графике Галерије савремене умјетности

1987. Битољ, откупна награда за најбољу иновацију на изложби 6. Тријенале Југословенске савремене графике

1991. Београд, награда „Мали печат“ Галерије Графичког колектива

1992. Београд, Трећа награда на 2. Бијеналу графике

1992. Београд, Откупна награда Кабинета графике Народног музеја у Београду

1993. Варна, Награда на 7. Интернационалном бијеналу графике „Галерије 8“

1995. Београд, „Велики печат“ Галерије Графичког колектива 

1997. Зрењанин, III Награда за акварел на 3. Бијеналу акварела Југославије

2001. Београд, Откупна награда Министарства културе Србије на изложби графике Малог фотмата, Галерије Графички колектив