Милан Сташевић

Милан Сташевић је рођен 1946. године у селу Војвода Степа у Банату. Живи и ствара у Београду. Још у раном детињству је желео да постане вајар. Био је опчињен Ренесансом. Зими је вајао од снега Микеланђеловог Мојсија, током сухомразице прскао је скулптуру водом да делује као мермерна, а на дневном сунцу она би се отапала и нестајала. Глина је била следећи материјал у овим вајарским искушењима, а после портрета јунака из народних песама, у седмом разреду основне школе, урадио је портрете марксиста и директора школе. Тим раним радовима обезбедио је стипендију за уметничко школовање у Београду.

.

Дипломирао је и магистрирао сликарство на Факултету ликовних уметности у Београду. Континуирано посвећен стваралаштву излаже слике, цртеже и графике самостално и на колективним изложбама у земљи и иностранству. Стручна тела и критичке рецензије донела су аутору награде и признања, а радови се налазе у многим колекцијама.

.

Позицију професора цртања на Академији уметности у Новом Саду разумео је као сопствени креативни изазов инсистирајући да студенти освоје свој стваралачки простор. У том процесу рада са студентима настојао је да препозна, открије и подржи њихов најјачи персонални идентитет.

.

Тематски и стилски Сташевићево ликовно стваралаштво ослања се на архетипско, завичајну матрицу, пећинске цртеже, пиктограме… У слојевитим поетичким циклусима аутор понире у свет митског, симболичког, имагинарног, ониричког. Садржаји ове сведене фигурације читљиви су у зооморфним и биоморфним мотивима, пољима, кућама, фигурама, астролошким симболима, знацима равничарске сензибилности. У овој иконографији сублимишу се искуства цитатности и алузија на праисторију, ренесансу и модерну уметност. Ритмичким понављањем знакова и фрагмената изнова се генерише сиже нових ликовних целина.

.

Љиља Ћинкул