Милан Сташевић

1978. – Барселона, Joan Miró Изложба оригиналног цртежа

1984, ’86, ’88, ’90. – Љубљана, Интернационално Бијенале графике

1993. – Варна, Интернационално Бијенале графике

1994. – Београд, Скопље, Савремено српско сликарство МСУ

1997-2000. – Београд, Октобарски салон

2003. – Београд, „Један век графике“, галерија САНУ

2003. – Мексико, 5. Интернационално Бијенале акварела

2007. – Чачак, Интернационална изложба „Библиотека отворена књига Балкана“

2007. – Зрењанин, 7. Интернационално Бијенале акверела, Савремена галерија

2009. – Јапан, Изложба српске графике

2009. – Панчево, Други Бијенале цртежа Србије

2009. – Београд, Педагошки музеј, књига уметника

2010. – Београд, Уметнички павиљон „Цвијета Зузорић“, „Уметници о кризи сликарства“

2011. – Чачак, Међународна изложба „Књига Балкана“

           – Зрењанин, Музеј града Зрењанина, Бијенале акварела

2012. – Лазаревац, “Дарови“ уметника Хиландару